Drink toch asjeblief geen regenwater

Merci de ne pas boire d’eau de pluie – L’eau de pluie est un vecteur non négligeable de substances chimiques qui n’ont pas leur place dans notre corps. La pluie emporte des mélanges complexes de substances cancérogènes et de perturbateurs endocriniens, tels les pesticides et dioxines, les ignifugeants bromés ou les substances per- et polyfluoroalkylées, les ingrédients de base pour les plastiques et les métaux lourds. Tout cela est néfaste pour la santé humaine et animale. L’eau de pluie est tout sauf potable et la traiter pour la rendre potable est très cher.

Thank you for not drinking rainwater – Rainwater is a significant vector of chemicals that have no place in our bodies. Rain carries away complex mixtures of carcinogens and endocrine disruptors, such as pesticides and dioxins, brominated flame retardants or per- and polyfluoroalkyl substances, the basic ingredients for plastics and heavy metals. All this is harmful to human and animal health. Rainwater is anything but drinkable and treating it to make it drinkable is very expensive.

Volgens het KMI waren de lente en de zomer van 2022 kurkdroog en bloedheet. De maand mei was de droogste maand sedert 1833 en bovendien kreeg Europa, en niet enkel maar Europa, af te rekenen met ongebruikelijke hittegolven. De hemelsluizen bleven veel te lang dicht, we hadden dringend regen nodig! Die kwam er in september en velen vergaten meteen de verschroeiende hitte en dorre gazons. Weg problemen! Weg kopzorgen! We laten alles bij het oude, want er stroomt weer water door beken en rivieren.

https://www.jbl.de/nl/blog?sort_id=0&areas_id=0&limit=10&country=nl 


Daar moeten we toch een ernstige kanttekening bij plaatsen. Het regent namelijk vervuild water. Het regenwater “verzamelt” de chemische polluenten uit de atmosfeer en verspreidt die troep waar de buien vallen.

Regenwater is een niet te verwaarlozen vector voor chemische substanties, die je niet in je lichaam wil hebben. Mengsels van kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders, zoals pesticiden en dioxinen allerhande, zoals broomhoudende vlamvertragers of poly- en perfluoralkylstoffen, zoals zware metalen en ook heel wat basisgrondstoffen voor plastic, worden meegesleept door de regen en dat zou wel eens gevaarlijk kunnen worden voor de gezondheid van mens en dier. Regenwater is geen drinkbaar water, maar dat weten de meesjes en roodborstjes in onze tuin niet, dat weten de koeien en kalfjes in de weide niet, dat weten baarzen, karpers, groene kikkers en salamanders in onze vervuilde beken en poelen niet.
Regenwater dumpt inderdaad overal ter wereld complexe chemische mengsels in bodems en rivieren. Een studie, die in juli 2022, werd gepubliceerd vond niet minder dan 151 verschillende chemische stoffen in een meer van de Franse Pyreneeën. Een mooie cocktail toch, en nog een gevaarlijke ook!

Daar valt niet mee te lachen; het is trouwens erg verontrustend dat er ook chemische verbindingen werden aangetroffen, die reeds meer dan 15 jaar verboden zijn in Frankrijk. Allicht zal het toerisme ook hebben bijgedragen tot de verontreiniging, maar dat kan nooit de problemen vergoelijken.
Het is de mens die de problemen veroorzaakt en hij, en niemand anders, zal nu de grote schoonmaak moeten doen. Dat kunnen we niet meer uitstellen. Regenwater is zonder meer noodzakelijk. Het verrijkt onze akkers en gazons; maar nog veel essentiëler, we pompen het op en maken er drinkwater van. En wat blijkt nu, daar zitten onder meer behoorlijk hoge concentraties aan pesticiden in. Chloridazon, een toxisch herbicide dat werd en wordt gebruikt voor de bietenteelt, komt steeds vaker voor in het kraantjeswater van bepaalde gebieden van de Hauts-de-France. Na deze zomer 45 steden onder toezicht te hebben geplaatst, breidden de Agence Régionale de Santé en de regionale prefectuur deze controle uit voorzorg uit naar 60 andere gemeenten.


Wanneer er sluipmoordenaars als chloridazon uit de kraan te komen, zijn we heel erg fout bezig!

Chèvre (2022). L’eau de pluie non potable ?, Petite chimie du quotidien | Le blog de Nathalie Chèvre
Machate et al. (2022). Complex chemical cocktail, containing insecticides diazinon and permethrin, drives acute toxicity to crustaceans in mountain lakes, Science of The Total Environment 828, 154456
Martin (2022). ‘We hebben echt nét op tijd weer regen gekregen’: zo uitzonderlijk was deze droge, hete zomer, De Morgen, 20 september
Pasquier (2022). Pollution due aux pesticides : l’ARS met sous surveillance renforcée l’eau de 105 communes des Hauts-de-France, https://www.weo.fr/
Schmeller et al. (2022). Scientists’ warning of threats to mountains, Science of The Total Environment 853, 158611