Gezonde eetwaren voor een hoogwaardige voeding

No Comments

Luc Pussemier en ikzelf stellen ons vragen omdat onze voeding meer dan ooit bepalend is voor ons welzijn, voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen, voor de toekomst van moeder Aarde.

Zal er over 20 jaar nog steeds voldoende voeding zijn voor iedereen?

Is de kwaliteit van de huidige voeding bevredigend? Waren de groenten en het fruit van weleer niet ontzettend veel voedzamer en smakelijker? De verontreinigingen waar zo vaak sprake van is, zijn die geen bedreiging voor onze gezondheid?

En wat moeten we denken van de productiesystemen? Zijn die duurzaam?

Is onze manier van eten wel de goede? Moeten we onze eetgewoonten niet veranderen voor meer ecologische duurzaamheid? En voor meer solidariteit tussen alle volkeren?

Hier volgen enkele uittreksels.

… Onze bezorgdheid voor veilige voeding en duurzame ontwikkeling ligt aan de oorsprong van meerdere pogingen om conventioneel vlees te vervangen door duurzame alternatieven. Het is inderdaad de bedoeling de ongunstige milieu-impact van de productie van dierlijke eiwitten te verminderen door het gebruik van plantaardige eiwitten te verhogen. Deze laatste vindt men in voedingsproducten op basis van peulvruchten, zoals soja en andere bonen. Trouwens, sedert onheuglijke tijden vindt men in heel wat Aziatische landen een grote groep van vegetariërs en zelfs veganisten. Zij voeden zich met plantaardige eiwitten uit granen, peulvruchten en de afgeleide, eventueel gefermenteerde, producten zoals fotu, tempeh, enz…

… Het consumentenvertrouwen wordt vaak ondermijnd. Ook al werden er geen gezondheidsslachtoffers gemaakt, toch veroorzaakte het schandaal met het paardenvlees grote beroering bij de consument. Enerzijds waren er culturele redenen in de Angelsaksische landen, waar de consumptie van paardenvlees even schokkend wordt ervaren als de consumptie van zijn favoriete huisdier…

… Plastic is zo pertinent aanwezig in ons leven dat we er geen aandacht meer aan besteden! Het is praktisch en goedkoop. Maar de storende waarheid is dat meer dan 70 % van het plastic dat we gebruiken niet wordt gerecycleerd en dat veel van het plastic afval in rivieren en oceanen terechtkomt. De meeste van deze kunststoffen zijn zeer zichtbaar in het milieu. Er spoelde zelfs afval aan op Henderson Island, een geïsoleerd paradijs in de Stille Oceaan; een zeer verontrustend bewijs van onze destructieve afvalcultuur…

… Neonicotinoïden (NN) werken relatief snel en zijn effeciënt tegen een breed spectrum van insecten. De werkzame stoffen, die momenteel vaak in pesticiden worden gebruikt, zijn zeer controversieel en worden ervan beschuldigd bij te dragen tot de afname van bijenpopulaties. De naam betekent letterlijk “nieuwe nicotine-achtige insecticiden”; de stoffen zijn inderdaad vergelijkbaar met nicotine…

… Een groot deel van ons voedsel wordt geproduceerd door dieren te kweken en te doden. Over de hele wereld worden honderden miljoenen runderen en schapen, miljarden varkens en pluimvee geslacht om uiteindelijk op ons bord te belanden. Daarnaast bestaat ons voedsel uit planten: miljarden tonnen granen, ruim een miljard ton groenten en ruim een half miljard ton fruit. De productie van deze enorme hoeveelheden heeft ongetwijfeld een effect op de biodiversiteit en de milieukwaliteit en, erger nog, ze heeft een onmiskenbaar effect op de mens zelf…

Wil u het boek graag lezen, aarzel niet mij te contacteren ( leo.goeyens@lc-office.be ).