Landbouwsystemen & Maatschappelijke uitdagingen

No Comments

To order this book visit this site

 

Here are few exerpts:

… Vandaag de dag wordt de landbouw het vuur aan de schenen gelegd. Er wordt hem verweten dat hij te veel produceert (overschotten, boterbergen in Europese koelkasten, hele ladingen groenten en fruit op straat, melk uitgesproeid op weiden en grasland, en…) en ook te weinig (voedselgebrek en ondervoeding op enkele plaatsen in de wereld). En men verwijt hem vooral dat hij slecht produceert, dat hij liever veel heeft dan goede kwaliteit, dat hij een gevaar betekent voor het milieu.…

… Het concept permacultuur vloeit voort uit de ecologie en uit de traditie; permacultuur is niet beperkt tot landbouw, maar heeft, bij voorbeeld, ook betrekking op de woonst en de sociale banden. Sedert de jaren 80 hebben zich overal ter wereld verschillende groepen, projecten en instituten voor permacultuur gevestigd. De principes waarop het systeem is gestoeld variëren van de waarneming en de nabootsing van de natuur, meestal voor een beperkte productie en een kleinschalig rendement tot het beheer van de diversiteit en van de afval. Inbegrepen zijn tevens de grootschalige exploitaties voor natuurlijke energie en biologische hulpbronnen (Holmgren, 2011).…

… In de intensieve veeteelt kan men ook het dierenvoer als een toevoeging, een input, beschouwen. Het wordt immers in grote hoeveelheden ingevoerd en verwerkt tot samengesteld voer dat aan de landbouwers wordt verkocht. Men voert dus massa’s voer, meestal GGO, in en dat weegt zwaar door in de financiële balans. En tot overmaat van ramp verhogen die ook nog de uitstoot van allerhande polluenten, zoals fosfaten in de oppervlaktewateren en broeikasgassen in de atmosfeer…

… Al kuierend door onze velden merkt men meteen dat onze landbouwers veranderingen hebben aangebracht in hun teeltmethoden en in de manier waarop voedingsproducten worden verkregen. Gewoon rondkijken en met de acteurs praten is al voldoende om zich ervan te vergewissen hoe belangrijk het in hun ogen is zich te interesseren voor teeltmethoden die respect opbrengen voor de goede gezondheid van de bodem en voor het milieu. Bovenop de traditionele teelten, graan, biet en gerst, en bovenop de aardappel die in onze klimaatzone veel aandacht heeft gekregen zien we de terugkeer van talrijke teelten die tijdens de laatste decennia van de vorige eeuw in de vergeethoek waren geraakt…