Chemische cocktails onder de moker

No Comments

Mijn nieuwe boek Chemische cocktails onder de moker is nu beschikbaar bij de uitgeverij Kvadrato. 

In welke wereld gaan de jongsten onder ons en de velen, die nog zullen geboren worden, volwassen worden? Ik maak me ongerust, maar ik ben een positivist ‒ geen pessimist ‒ en ik geloof dat de wetenschappelijke aanpak degelijke wijsheid oplevert en ook oplossingen kan aanreiken. 

Chemische verontreinigingen allerhande zitten in de verste uithoeken van onze planeet; ze horen er niet thuis, maar ze zijn er wel. Dat veel van die chemicaliën onze natuurlijke hormoonfuncties verstoren wordt pas de laatste jaren sterk benadrukt. Bovendien schijnen chemicaliën heimelijk onze intellectuele capaciteiten te beïnvloeden. Worden we alsmaar dommer? 

Chemische contaminanten zijn sluipmoordenaars. Die kunnen we niet hebben in de wereld waarin onze kinderen opgroeien. Toch is die wereld niet reddeloos verloren. De honderdjarige filosoof Edgar Morin blijft hoopvol aandringen op verandering want … in elk menselijk wezen, in elke menselijke samenleving, zitten er regeneratieve deugden in een sluimerende toestand… We kunnen de total collapse van onze samenleving nog vermijden wanneer we NU de kracht van collectieve acties voor een radicale koerswijziging benutten. 

Het juiste pad start met eerlijkheid jegens de anderen en jegens onszelf om het vertrouwen te versterken. Dat vertrouwen dient verankerd in een samenwerkingskader. Dank zij het vertrouwen en de samenwerking zal er broederlijkheid ontstaan, zullen we aandacht besteden aan intergenerationele rechtvaardigheid en mogelijkheden voor de jongsten creëren. 

Het boek is een spiegel, het is geen cursus scheikunde. U kunt het bestellen via de website. Ik wens jullie allen heel veel leesgenot.